Odpadové hospodárstvo

Programový modul Odpadové hospodárstvo má dve samostatne fungujúce časti.

- evidenčná časť umožňuje prehľadnú a jednoduchú evidenciu nakladania s odpadmi. Pomocou tejto časti programu môžete zaznamenávať množstvá, ako aj iné údaje pri každom vzniku/vývoze/dovoze. Zároveň je možné tieto údaje sledovať a sumarizovať priebežne, a to nielen podľa obdobia ale aj podľa druhov odpadov. Pomáha teda jednoducho splniť všetky evidenčné a ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.

Z evidencie je možné následne sumarizovať evidované obaly a odpady do štvrťročných výkazov, ktoré sú v programe archivované. Štvrťročné výkazy je možné z programu zaslať priamo do spoločnosti NATUR-PACK. Podané vykazy ako aj evidenčné listy je možné vytlačiť pre potrebu vlastnej archivácie/evidencie.

Časť programového modulu ktorá slúži pre vedenie evidencie, je spoplatnená. Ak máte záujem o vedenie evidencie v tomto programe, stačí ak nám zašlete písomnú objednávku mailom na adresu datex@dtx.sk. Po uhradení zálohovej faktúry aktivujeme časť programu pre evidenciu.

Ďalšia samostatne fungujúca časť slúži na podávanie výkazov do NATUR-PACKu, bez vedenia priebežnej evidencie v rámci modulu Odpadové hospodárstvo.

- podávanie výkazov v tejto aplikácii nahrádza webový porál www.vykazy.naturpack.sk. Preferujeme tento spôsob podávania výkazov z dôvodu vyššej bezpečnosti komunikácie a odstránenia problémov ktoré vznikali z dôvodu používania rôznych internetových prehliadačov a bezpečnostných nastavení prehliadačov. Ak nevyužívate evidenčnú časť modulu Odpadové hospodástvo, musíte viesť vlastnú evidenciu a sumarizovať množstvá manuálne . Následne tieto množstvá môžete zadať do výkazov a zaslať vyplnené formuláre do centrálnej evidencie. Pre podávanie výkazov môžete použiť tie isté prihlasovacie údaje ktoré ste doteraz používali keď ste podávali výkazy cez web.

Odpadove_hospodarstvo

Pre zmluvných partnerov spoločnosti NATUR-PACK a. s. je k dispozícii BEZPLATNE tá časť programu, ktorá slúži na podávanie a prezeranie štvrťročných výkazov a evidenčných listov.

Túto časť programového modulu môžete inštalovať na ľubovoľný počet počítačov za účelom podávania výkazov do NATUR-PACKu. Môžete ho prevádzkovať pod rovnakým užívateľským menom a heslom (ktoré máte pridelené zo spoločnosti NATUR-PACK, a.s.) na viacerých počítačoch v tej istej spoločnosti.

Zástupcovia môžu v jednom inštalovanom programe zaregistrovať neobmedzený počet spoločností za ktoré podávajú výkazy do NATUR-PACKu.

Programový modul je podporovaný v operačných systémoch Windows XP, Vista a Windows 7 (32 bit, aj 64 bit). Ak máte problém pri prvom spustení programu hneď po inštalácii (môže sa vyskytnúť v operačných systémoch Vista a Windows 7), prosím skontrolujte v ovládacích paneloch spôsob zobrazovania dátumu.

Správny formát zobrazenia dátumu je : dd.MM.rrrr (bez medzery medzi položkami).

V prípade záujmu o uvedený produkt, Vám radi poskytneme podrobné informácie na adrese ktorá je uvedená v kontaktoch.

Na tento produkt sa vzťahuje autorský zákon o duševnom vlastníctve a medzinárodné dohody. Môžete ho používať iba v súlade s licenčnou zmluvou spoločnosti.

Užívateľský manuál k produktu môžete stiahnúť TU.

skInstalačný súbor programu (10. 7. 2012)

Setup file (29. 6. 2011)Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP