Počítačové siete

Spoločnosť D@TEX má skúsenosti s návrhom a realizáciou štuktúrovaných kabelážnych systémov. Hlavným cieľom našich návrhov je reálne zhodnotenie potrieb našich zákazníkov a návrh riešenia s maximálnou úžitkovosťou a optimálnou rezervou.

Pre úspešnú realizáciu je potrebný vhodný výber kabelážneho systému, príprava trasy, umiestnenie prvkov, návrh optimálnej kapacity. Naša ponuka spočíva v návrhu a realizácii štruktúrovaných kabelážnych systémov pre vnútrobudovové, prípadne areálové rozvody. Ďalej návrh a realizácia dátových sietí pre prepojenie serverov a pracovných staníc, prípadne s funkciami pre integráciu hlasových alebo obrazových služieb.

Podľa požiadaviek zákazníka naša ponuka obsahuje aj možnosť dodávky a inštalácie hardware a software serverov, pracovných staníc a zariadení pre hlasovú komunikáciu.

Aktívne prvky počítačovej siete

Pre správnu a spoľahlivú funkčnosť štrukturovaného kabelážneho systému je dôležitý vhodný výber aktívnych prvkov. Ponúkame celú radu prvkov, ktoré vyhovujú normám od renomovaných výrobcov. V ponúkanom sortimente sa nachádzajú:

Pasívne prvky kabelážneho systému

Pri inštalácií štrukturovaného kabelážneho systému ponúkame všetky pasívne prvky, ktoré sú potrebné pre vybudovanie bezpečných, spoľahlivých a cenovo dostupných kabelážnych systémov. Kabelážne systémy podľa požiadaviek realizujeme v prevedení pod omietku alebo na povrch v inštalačných lištách alebo parapetných žľabových systémoch. Pasívne prvky sú v prevedení UTP /netienená/ a FTP /tienená/ alebo optické prvky kabeláže zakomponované do celkovej štruktúry sytému.

Prvky kabelážneho systému:Porovnávanie cien ESET ZyXEL AVG Autodesk IBM HP